درخت بادام به واسطه مقاومت بسیار بالا و بازده ای مطلوب در این استان در بسیاری از مناطق استان کاشته شده است و باغات بادام توسعه یافته است.

یکی از مهمترین نقاط استان چهارمحال و بختیاری در تولید بادام منطقه سامان است که هم آب با کیفیت و هم خاک حاصلخیز برای کاشت درخت بادام دارد. همچنین در شهرستان بن نیز باغات درخت بادام توسعه یافته است و یکی از مناطق دیگر استان در تولید بادام است.

بادام استان چهارمحال و بختیاری در ارقام بادام ربیع، بادام سفید، بادام سنگی و... تولید می شود.

بادام این استان توانسته در بسیاری از بازار های جهانی ورود پیدا کند و در این بازار ها به علت کیفیت بالای آن جایگاه قابل توجهی پیدا کند. هم اکنون بیشترین بادام چهارمحال و بختیاری به کشور هندوستان و کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود.